फ्लोटिंग पोंटून ब्रिज

अस्थायी फ्लोटिंग ब्रिज, मिलिट्री फ्लोटिंग ब्रिज, फ्लोटिंग वॉटर ब्रिज.